Visie

VISIE KSA NOORZEEGOUW VZW

Onze vier kernwaarden:

ONS VERHAAL

Even terug naar 1928...

In 1928 krijgt priester Karel Dubois de opdracht van zijn bisschop om in West -Vlaanderen ‘de studenten te leren vechten voor het geloof’. Hij kwijt zich van die taak en sticht KSA. Tot op vandaag is deze jeugdbeweging actief en volop in beweging. Als gouw die aanleunt bij de Noordzee worden we dagelijks herinnerd aan vier typische beelden die onze inspiratie richting geven. KSA Noordzeegouw is een Schip dat deint op de golfslag van de bonden in West-Vlaanderen. Gedreven door jong enthousiasme en vanuit Christelijk inspiratie houdt het Noordzeegouw-schip koers in rustig, woelig of stormachtig weer.


Vanuit de unieke positie van ons schip zetten we de Radar in. De gouwleiding en vrijwilligersploeg hebben tentakels in zoveel mogelijk bonden. Zo scannen we ononderbroken naar de noden van deze groepen, hun leiding en leden. We sturen met onze woorden en daden een ondersteunend signaal terug. Dat geeft vertrouwen, ook in woelig water.


KSA Noordzeegouw beweegt mee op de golven van jong enthousiasme. Die manier van werken is de kracht van KSA Noordzeegouw: klanken van KSA-bonden ter harte nemen en vertalen in vorming, initiatieven, inhoudelijke impulsen, enz. Altijd met respect voor de eigenheid van elke bond.Het secretariaat van KSA Noordzeegouw in Gullegem is de Haven waar gouwleiding, gouwraads- en werkgemeenschapsleden, ouders en leden veilig aanmeren. De haven is goed bereikbaar, gouwleiding en vrijwilligers zijn vlot aanspreekbaar.


KSA Noordzeegouw stimuleert ontmoeting over de bondsgrenzen heen. We staan garant voor sterke vorming en degelijke initiatieven met vaak rijke tradities. We bieden betrouwbare info voor leiding, maar ook nieuwe pedagogische projecten die de West-Vlaamse dynamiek kleur geven.


KSA Noordzeegouw is een Vuurtoren, die dag en nacht een inspirerend en zinvol signaal uitzendt. In goede tijden is dat een vertrouwde knipoog. Maar in tijden van verwarring, wanneer een KSA'er het even niet ziet zitten, wordt dat een baken van steunend begrip en een schouderklop.


De West-Vlaming staat niet gekend om zijn ‘zittend gat’, wel om de zin voor initiatief, het ondernemerschap en engagement. Dat is ook zo met het jeugdig enthousiasme in KSA. Als baken aan de horizon wil KSA Noordzeegouw het juiste kader creëren om KSA'ers verantwoordelijkheid te laten nemen, dingen uit te proberen, te vallen en terug op te staan.


We zijn een leerschool voor persoonlijke vaardigheden. Vanuit de kracht van jeugdwerk willen we leden, leiding, vrijwilligers en beroepskrachten de kans geven om hun talenten te ontdekken, te benoemen en te ontplooien.


Als schip, radar, haven en vuurtoren geeft KSA Noordzeegouw de West-Vlaamse KSA-bonden de nabije, kwaliteitsvolle omkadering om hun werking zo sterk mogelijk uit te bouwen. KSA groet u!


Onze visietekst omvat vier doelstellingen:

DOELSTELLING 1

KSA NOORDZEEGOUW VZW GARANDEERT DE KWALITEITSVOLLE OMKADERING VAN DE GOUWLEIDING

DOELSTELLING 2

KSA NOORDZEEGOUW VZW BOUWT AAN EEN KSA- CULTUUR IN WEST-VLAANDEREN, WAAR DE KSA HEMEN VZW EEN ESSENTIEEL DEEL VAN UITMAKEN


DOELSTELLING 3

KSA NOORDZEEGOUW VZW BEVORDERT ENGAGEMENT VAN KSA'ERS IN DE SAMENLEVING.

DOELSTELLING 4

KSA NOORDZEEGOUW VZW VERSTERKT DE BINDING MET KSA NATIONAAL VZW.