Doelstellingen

Doelstelling 1

KSA NOORDZEEGOUW VZW GARANDEERT DE KWALITEITSVOLLE OMKADERING VAN DE GOUWLEIDING:


KSA Noordzeegouw geeft jonge mensen kansen om in een veilige omgeving te floreren tot sociaal geëngageerde, verantwoordelijke en ondernemende burgers. Dat verwachten we van de gouwleiding, de gouwraad en werkgemeenschappen, in het bijzonder naar alle vrijwilligers bij KSA Noordzeegouw, de bonden, leiding en leden waar we verantwoordelijkheid voor opnemen.


Om die verwachting te kunnen waarmaken waarborgt KSA Noordzeegouw, in samenspraak met KSA Nationaal, voor haar beroepskrachten en vrijwilligers de pedagogische, materiële, financiële en personeelsmatige omkadering die ze nodig hebben. We willen hen zo ook sterken in iedere volgende job of engagement.


Doelstelling 2

KSA NOORDZEEGOUW VZW BOUWT AAN EEN KSA- CULTUUR IN WEST-VLAANDEREN, WAAR DE KSA HEMEN VZW EEN ESSENTIEEL DEEL VAN UITMAKEN:


KSA is een beleving, het laat je niet los: eens KSA'er, altijd KSA'er. Dit realiseer je niet op één dag, maar door jarenlang bewust acties op te zetten die van jeugdbeweging een beleving voor het leven maken. Het vrijwillig engagement hoeft niet te stoppen bij het einde van je leidingscarrière of als je stopt als gouwraadslid. Door gerichte acties en uitgebouwd vrijwilligersbeleid zorgen we ervoor dat vrijwilligers kunnen doorgroeien, los van hun leeftijd. Zo bouwen we aan een KSA- cultuur, -familie en -dynamiek in West-Vlaanderen die zowel KSA Noordzeegouw als de KSA-hemen in Westouter ten goede komt.


Als provinciaal ondersteuner van vrijwillig initiatief vinden we waardering enorm belangrijk. KSA Noordzeegouw koestert haar verleden en draagt dit met trots uit. Zo leren we het jong engagement van vandaag met nog meer respect te waarderen. Maar ook feestvieren zit in het DNA van KSA Noordzeegouw. Op plechtige momenten, tijdens talrijke informele ontmoetingen, na een fantastisch initiatief maken we ruimte om te vieren en te danken.


KSA beleven en vrijwillig initiatief vieren doen we vaak in onze eigen KSA- hemen in Westouter. Het is op deze unieke plek in het Heuvelland dat vele 16-jarigen hun engagement bezegelen met een animator- of hoofdanimator attest. Voor het eerst kijken ze over het muurtje van de eigen KSA-bond. Voor het eerst wordt de cultuur van KSA Noordzeegouw écht voelbaar. Die vonk houdt het vuur soms decennialang brandend.Doelstelling 3

KSA NOORDZEEGOUW VZW BEVORDERT ENGAGEMENT VAN KSA'ERS IN DE SAMENLEVING:


KSA Noordzeegouw vormt KSA'ers tot geëngageerde burgers in alle lagende samenleving. KSA Noordzeegouw wil met beide voeten in de branding van de samenleving blijven staan. Historisch gezien zijn we al altijd sociaal geëngageerd geweest. Ook vandaag en in de toekomst wil KSA Noordzeegouw een verschil maken voor kinderen, jongeren en volwassenen in en rondom KSA, vaak in kwetsbare situaties.


Ook hier durven we opnieuw te deinen op de maatschappelijke of regiogebonden golfslag en op de signalen uit de KSA-groepen. Of we trekken de kaart van een welbepaalde doelgroep. Zoals KSA'ers in 1928 de toenmalige maatschappelijke golfslag bestudeerden en hieruit engagement uitbouwden, blijft dat een boeiende uitdaging voor de KSA'ers op vandaag. De toekomst is aan de jeugd die haar verantwoordelijkheid mag en moet opnemen!


Doelstelling 4

KSA NOORDZEEGOUW VZW VERSTERKT DE BINDING MET KSA NATIONAAL VZW:


KSA Noordzeegouw is verbonden met de grotere koepel KSA Nationaal en geeft naast zijn eigen missie en visie ook kleur aan de missie en visie van KSA Nationaal in West-Vlaanderen. KSA Noordzeegouw en KSA Nationaal zijn dus partners in eenzelfde project.


De rol van KSA Noordzeegouw is continuïteit bieden in lijn met de visie en missie van de vzw op provinciaal niveau en samen met onze partners te bouwen aan zowel de provinciale als nationale werking van KSA vanuit onze beide visies. Praktisch gezien doen we dit administratief door een samenwerkingsovereenkomst 'Samen Sterk'. Pedagogisch bouwen we, vanuit de verwevenheid met onze bonden, mee aan de gedeelde waarden en de

nationale beleidsnota.